Power House Danmark logo

Husets regler

HUSETS REGLER I POWER HOUSE Danmark

Huset Danmark skal du overholde de til enhver tid gældende Husets Regler, som skal sikre en positiv og tryg træningsoplevelse for alle.

Opførsel:
I Power House Danmark ønsker vi en god træningsoplevelse for alle, og derfor forventes det, at der er en positiv omgangstone, hvor alle medlemmer udviser respekt for -og tager hensyn til hinanden.

Personalets anvisninger skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold medfører bortvisning og politianmeldelse.

Adgang:
Du skal altid benytte din medlems App eller dit medlemskort, for at få adgang til centeret.

Medlems App’en / medlemskort er personlig og må ikke benyttes af andre end dig.

Gæstetræning i Power House Danmark skal betales via medlems appen i centeret inden træningen påbegyndes.

Manglende betaling for gæstetræning eller udlån af medlems app / medlemskort vil medføre bøde og bortvisning.

Dyr ikke tilladt.

Børn som ikke har eget medlemskab, er i forbindelse med medlemmets træning, velkommen til at opholde sig i cafe området i bemandingstiden.

Børn som ikke har eget medlemskab, må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne. Det er forældrenes ansvar, at dette overholdes.

I Power House Danmark kan vi være nødsaget til at gennemfører tekniske, vedligeholdende, hygiejnemæssige eller driftmæssige handlinger, som kan begrænse din adgang til et eller flere områder i træningscenteret.

Udstyr og maskiner:
Udstyret i Power House Danmark skal behandles med respekt og rengøres efter brug.

Håndvægte, vægtskiver og stænger skal have gulvkontakt, før der slippes.

Alt udstyr skal sættes på plads efter brug.

Der må i Power House Danmark benyttes flydende kalk i funktionel området. Kalk i pulverform er ikke tilladt. Benyttes kalk skal dette rengøres efter brug.

Beklædning og hygiejne:
Du skal i Power House Danmark være iført rent indendørs træningstøj og rene indendørssko.

Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lign., skal denne type beklædning dække for brystkassen.

Det er ikke tilladt at opholde sig i centeret med rygmærke eller anden banderelateret beklædning.

Hvis du føler dig syg eller sløj, bedes du blive hjemme. Vis hensyn.

Udstyr skal rengøres efter brug.

Vi anbefaler i Power House Danmark, at du sørger for at vaske dine hænder både før og efter din træning.

Opbevaring i skabe:
Vi anbefaler at medlemmer låser værdigenstande inde i omklædningsrummet. Power House Danmark påtager intet ansvar for de ting der opbevares i centeret.

Skabende i omklædningsrummet er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning. Hængelåse der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet og erstattes ikke.

Jakker og lign., hører til i skabene og må ikke medbringes rundt i centeret.

Doping / rusmidler:
Salg og indtagelse af doping / rusmidler er ikke tilladt i Power House Danmark og vil medføre bortvisning.

Privat virksomhed:
I Power House Danmark må der ikke udøves privat virksomhed eller markedsføres herom, uden en skriftlig tilladelse fra Power House Danmark.

Kamera:
I Power House Danmark er det ikke tilladt at medbringe professionelt kameraudstyr uden en skriftlig tilladelse fra Power House Danmark.

I Power House Danmark er det kun tilladt at tage billeder / video med telefon.

Det er ikke tilladt at tage billeder / video af andre medlemmer i Power House Danmark, samt lave opslag på online medier hvor medlemmer kan identificeres uden samtykke.

Åbningstider:
Åbningstiderne i Power house skal overholdes. Centeret skal være forladt ved lukketid. Overtrædelse vil medføre bøde.

Bemærk seneste adgang til Power House Danmark er 23:00.

Nødudgange:
Nødudgange i centeret må ikke være spærret og må KUN benyttes i nødstilfælde.

Overtrædelse af husets regler, eller trods af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, gebyr, bøde, bortvisning, og- eller anmeldelse til politiet. Denne version af Husets Regler: Power House Danmark, er gældende pr. december 2022.

Vælg primært center

Vælg det center du primært ønsker at træne i.
Du vil altid have muligheden benytte alle vores centre.